blog.nayma.pl


Dla miłośników HTML5, CSS3, JS, WordPress oraz systemu macOS

Dariusz Nayma.pl
Autor Wpisu

Podziel się


Tagi


Szybka instalacja programów na macOS

Dariusz Nayma.plDariusz Nayma.pl

Wstęp

Czasami przychodzi taki dzień, że musimy postawić nowy system lub kupujemy nowy komputer i chcemy szybko zainstalować wszystkie używane przez nas programy. Nie wiem jak wy ale ja używam tego całkiem sporo. Jak sobie ułatwić życie i zrobić to kilkoma ruchami? O tym poczytacie poniżej.

Zaczynamy

Do wszystkiego potrzebny nam będzie Homebrew. Być może mamy go już na komputerze. Jeśli chcemy to sprawdzić wpisujemy w Terminalu/iTerm2 polecenie:

brew -v

Jeśli nie mamy Homebrew to instalujemy go poleceniem:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Na poniższej stronie możemy znaleźć wszystkie interesujące nas programy:
https://caskroom.github.io/search

Teraz możemy zainstalować sobie co chcemy (jest tu praktycznie wszystko czego używam na macOS). Przykładowo przeglądarki internetowe:

brew cask install google-chrome
brew cask install opera
brew cask install firefox

Przykładowa lista używanych przeze mnie programów:

brew cask install google-chrome-canary
brew cask install iterm2
brew cask install visual-studio-code
brew cask install transmit
brew cask install poedit
brew cask install sip
brew cask install enpass
brew cask install cleanmymac
brew cask install little-snitch
brew cask install alfred
brew cask install teamviewer
brew cask install google-backup-and-sync
brew cask install pdfexpert
brew cask install skype
brew cask install telegram-desktop
brew cask install spotify
brew cask install vlc
brew cask install etcher
brew cask install itsycal
brew cask install gifox

Instalacja aplikacji z MAS

No dobra. A co z programami z APPSTORE ? Na to też jest sposób.

Instalujemy MAS-CLI

brew install mas

Logujemy się do naszego Apple ID:

mas signin mas@example.com
==> Signing in to Apple ID: mas@example.com
Password:

Instalujemy potrzebne programy korzystając z komendy, gdzie nr jest numerem aplikacji w MAS:

mas install 409201541

Po pełnej instalacji możemy sprawdzić zainstalowane wszystkie programy z MAS korzystając z polecenia mas list w linii poleceń.

537211143 PhotoBulk (1.7)
702816521 Unibox (1.7.2)
796775817 PDF Toolset (2.2.0)
409183694 Keynote (7.1.1)
918858936 Airmail 3 (3.2.5)
585829637 Todoist (6.3.20)
597611879 Radium (3.1.3)
425424353 The Unarchiver (3.11.1)
609788218 PrintLab Studio (1.6)
407963104 Pixelmator (3.6)
442168834 SiteSucker (2.10.3)
880001334 Reeder (3.0.3)
409203825 Numbers (4.1.1)
409201541 Pages (6.1.1)
824171161 Affinity Designer (1.5.5)
445189367 PopClip (1.5.6)

Możemy też szybko zaktualizować z linii poleceń nasze programy z MAS wpisując polecenie mas upgrade.

Node.js oraz Node Version Manager

Instalujemy nvm czyli managera pakietów node:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.2/install.sh | bash

lub

wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.2/install.sh | bash

Instalujemy node.js w wersji stabilnej:

nvm install --lts

Możemy też zainstalować wersję, jaka jest nam potrzebna do projektu. Edytujemy w katalogu projektu plik .nvmrc, a w nim zmieniamy wersję node na np.: 8.1.3

następnie wpisujemy w Terminalu polecenie

nvm use

I mamy zainstalowaną wersję, która jest wymagana w danym projekcie.

Instalacja Gulp

npm install gulp-cli -g
npm install gulp -D
touch gulpfile.js
gulp --help
Komentarze